ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Нарушенията на четенето, писането и смятането са често срещани в начална училищна възраст. Те могат да се изявят като проблемно изписване или объркване на букви, трудно преминаване от побуквено  към плавно четене, нечетим почерк, затруднения при писане под диктовка, невъзможност за усвояване на сметните операции и др.

Повече...

ИНДИВИДУАЛНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Голяма част от терапията на езиковите и говорните нарушения се осъществява под формата на индивидуални терапевтични сесии. Основен плюс за индивидуалните сесии е възможността терапевта да се съсредоточи върху специфичното отражение на комуникативното нарушение в конкретния случай.

Повече...

ПОЛУДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Периода от втората до петата година в развитието на детето е основополагащ за неговото говорно и езиково развитие, познания за света, емоционално израстване и цялостно развитие на личността. Ако вашето дете не е проговорило до третата си година, среща трудности в общуването с други деца или възрастни, има забавяне в развитието на фината и общата моторика или изоставане в езиковото си развитие - потърсете специализирана терапевтична подкрепа в нашата група за развитие на комуникативните умения!

Повече...

ЦЕЛОДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

Повече...

ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Ранното детство е най-интензивния период от развитието на човека. Паралелно с усиления физически растеж детето трябва да овладее говора и комуникативните умения, социалните правила и да придобие определена самостоятелност. Все по-често към нас се обръщат родители, притеснени от закъснение в развитието на детето им или от изявени трудности при адаптацията и социализацията на детето в детската градина или училището.

Повече...

Ивелина Александрова

Ива, както я познават повечето родители, е управител и главен терапевт на специализираните детски логопедични кабинети „Логопедика“. Бакалавър и магистър по Логопедия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира ранно детско развитие и има изявени интереси в областта на профилактиката и ранното въздействие при комуникативни нарушения в детска възраст.

Повече

Лилия Недялкова

Лили е нашия любим психолог. Възпитаник е на Нов Български университет. Завършва бакалавърската си степен там, а в момента се обучава в магистърската им програма „Клинична психология“. Трупа опит от самото начало на обучението си – първо като доброволец към Фондация  „Асоциация Анимус“, а след това като стажант и редови психолог за Сдружение  „Тацитус“.

Повече

Моника Димова

Слънчева и винаги усмихната – това е Мони, нашия млад и креативен логопед. Завършва своята бакалавърска степен по Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на обучението си там стажував различни образователни институции, където развива своите знания и умения.

 

Повече

Руслана Анастасова

 Руслана Анастасова е майка на две палави момчета (Анастас нa 10г. и Самуил на 9г.) и  работи в Англо-Американсkото училище като Ресурсен учител на деца със специфични образователни и социално-емоционални потребности.През 2002 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски” със специалност “Социални дейности” и “Социална работа с деца”.

Повече